Trang thiết bị tại nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

Dàn xe trộn được đầu tư mới của nhà máy bê tông Nghi Sơn 320

Xe vận chuyển bê tông có 10 chiếc loại 10 m2 và được đầu tư mới 100%

Hệ thống xe bơm cần bê tông 37,46,56 m

Hệ thống bơm cần loại 37m, 46m, 56 m của nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

Hệ thống bơm tĩnh tại nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

Máy bơm tĩnh có công suất 90 m2/giờ đẩy cao 150 m, đẩy xa 300m, Xe xúc lật loại gầm xúc 3 m3 dùng để xúc lật vật liệu cho trạm trộn
Hệ thống bàn cân và máy ép mẫu thí nghiệm

Trạm cân 120 tấn dùng để cân cốt liệu và bê tông xuất nhập kho ; Máy ép mẫu bê tông
Hệ thống phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm

Bể ngâm mẫu và hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

Bể ngâm mẫu bê tông Hệ thống xử lý nước thải, tuần hoàn đưa vào tái sử dụng để rửa xe, thiết bị nước thải không gây ô nhiễm môi trường 

DANH SÁCH THIẾT BỊ TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG NGHI SƠN .320

1    Xe bơm bê tông  JUNJIN 46 Mét    
2    Xe bơm bê tông JUNJIN 37 Mét    
3    Xe bơm bê tông EVERDIGM 37 Mét   
4    Xe bơm bê tông tĩnh REACH 80 m3/ 1h    
5    Xe bơm bê tông tĩnh tự hành 100 m3/ 1h    
6    8 Xe trộn bê tông hiệu  DONGFENG 10 m3     
7    2 Xe trộn bê tông hiệu  DONGFENG 6 m3    
8    2 Xe trộn bê tông hiệu HOWO 10 m3    
9    Xe xúc lật XGMA 3 m3    
10   Xe xúc lật KOMASU 1,5 m3   
11   Máy phát điện Mishubishi 320KVA    
12  Trạm trộn bê tông 120-150m3/h T.A.P    
13   Trạm trộn bê tông 60m3/h IMI