Sáng mùng 1 Tết, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty CP VLXD Miền Trung (Cencom) đã đến thăm, chúc Tết các kỹ sư, công nhân đang thi công tại công trường.

Sáng mùng 1 Tết , thay mặt Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty CP VLXD Miền Trung (Cencom) đã đến thăm, chúc Tết các kỹ sư, công nhân.

Read more