Liên hệ với chúng tôi để đặt hàng xi măng, sắt thép, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, thuê máy ép cọc robot công trình

Trụ sở công ty
33 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

02383.539.800 - 02383.536.568

vlxdcencom@gmail.com

Nhà máy bê tông Nghi Sơn.320
KCN Trường Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

02383.539.800 - 02383.536.568

vlxdcencom@gmail.com

Xí nghiệp cấu kiện bê tông
KCN Trường Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

02383.539.800 - 02383.536.568

vlxdcencom@gmail.com