Trụ sở công ty
33 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

0383.538.800

info@cencom.vn

Nhà máy bê tông Nghi Sơn.320
KCN Trường Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

0383.538.800

info@cencom.vn

Xí nghiệp cấu kiện bê tông
KCN Trường Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

0383.538.800

info@cencom.vn