Phân loại một số bê tông thông dụng

Bê tông tươi là hỗn hợp vật liệu: xi măng, cốt liệu đặc chắc, nước và phụ gia được trộn tại trạm trộn và vận chuyển bằng xe chuyên dụng vận chuyển bê tông tươi

Read more

Quy trình sản xuất bê tông Nghi Sơn .320

Quy trình sản xuất bê tông Nghi Sơn 320 theo quy trình của Nhật Bản dưới sự kiểm soát kĩ càng về chất lượng , đảm bảo chất lượng cho khách hàng

Read more