GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÁNG 8 NĂM 2021

Ban Phòng chống dịch Công ty CP VLXD Miền Trung nên gương 7 đồng chí ( Có hình ảnh chi tiết kèm theo ) tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí nên gương đã có nhiều thành tích phát huy, gương mẫu việc chấp hành các điều động cấp trên, đến công tác tuyên truyền và các việc khác liên quan trong công tác phòng chống dịch tháng 8/2021.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Quyền điều hành Phòng Tổ chức hành chính Công ty

Đ/c Phạm Thế Quân - Tổ trưởng tổ Xi măng Sông Lam, Phòng Kinh doanh

Đ/c Đậu Văn Thanh - Thủ kho Vsip - Phụ trách tổ xếp dỡ 

Đ/c Dương Văn Trung - Lái xe văn phòng, Phòng Tổ chức hành chính

Đ/c Đặng Hữu Công - Lái xe Cẩu, Xí nghiệp cấu kiện Nghi Sơn.320

Đ/c Lương Đắc Hưởng - Lái xe đấu kéo, Phòng Xe máy thiết bị

Đ/c Võ Minh Công - Bảo vệ Cửa hàng VLXD 320

                                                 

                                                                                                        - BAN PCD COVID 19 CÔNG TY-